అలెగ్జాండర్‌.. ఓ అద్బుతం,జయప్రకాష్ రెడ్డి జీవితం ధన్యం

నవలలను , నాటకాలను సినిమాలుగా ఎడాప్ట్ చేయటం కొత్తేమీ కాదు..అసలు వింతే కాదు..కాకపోతే అలగ్జాండర్ నాటకాన్ని మాత్రం సినిమా చేయటం మాత్రం ఆశ్చర్యమే అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే భారత దేశ నాటక రంగ చరిత్రలోనే కాక ప్రపంచంలోనే ఇంత వరకు ఎవ్వరు చేయని…

Banner
Banner